Chứng nhận, Kết quả Kiểm nghiệm

Sơn INTEK thuộc về ABS International Paint JSC được bảo hộ.
Để phân biệt sản phẩm chính hãng quí khách lưu ý:

 

Chỉ đóng gói: 5 Lít và 17 Lít

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 8652:2012 và TCVN 9014: 2011

Logo in trên bao bì sản phẩm

Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cấp số: 230452

Chất lượng Việt Nam Phù hợp Tiêu chuẩn

Phiếu kết quả kiểm nghiệm Quatest 3: Sơn Chống Nóng INTEK

 

Sơn Chống Rỉ INTEK